Lekarz Geriatra

JJP/025005021/1035
Wynagrodzenie: 
170 zł/godz.

Czas pracy:

Rodzaj umowy:

 

Do nowo otwieranego Oddziału Geriatrii szpitala powiatowego poszukujemy LEKARZA GERIATRĘ. W przypadku zainteresowania ze strony Lekarza, jest możliwość objęcia stanowiska Kierownika Oddziału.

 

Szpital położony jest niecałe 30 km od Nowego Sącza, liczy nieco ponad 300 łóżek, w jego skład wchodzi 12 oddziałów, 21 poradni specjalistycznych.  

Oddział Geriatrii będzie liczył 54 łóżka.

Dyrekcja szpitala proponuje współpracę w oparciu o kontrakt, przy stawce 170 zł/godz. lub na umowie o pracę 15.000 zł brutto + dodatki.

Termin rozpoczęcia współpracy: do ustalenia