Lekarz Onkolog

AS/017011020/1545
Wynagrodzenie: 
jak poniżej

Czas pracy:

Rodzaj umowy:Do szpitala uniwersyteckiego w Polsce Zachodniej poszukujemy LEKARZA ONKOLOGA do stałej, długofalowej współpracy. 


Szpital: uniwersytecki szpital kliniczny, 24 oddziały, 27 poradni specjalistycznych

Ośrodek Onkologii jest jedynym w województwie ośrodkiem leczącym pacjenta w sposób kompleksowy i dający możliwość zastosowania wszystkich metod leczenia onkologicznego w sposób skojarzony lub sekwencyjny. W jego skład wchodzą: Kliniczny Oddział Onkologii z Pododdziałem Chemioterapii (32 łóżka), Dzienny Oddział Chemioterapii (41 łóżek), Poradnia Onkologiczna, Kliniczny Oddział Radioterapii, Zakład Radioterapii oraz Zakład Fizyki.

W ramach Klinicznego Oddziału Onkologii i Dziennego Oddziału Chemioterapii prowadzone jest leczenie nowotworów: chemioterapią, hormonoterapią, immunoterapią oraz leczenie ukierunkowane molekularnie.
Ośrodek zatrudnia obecnie 8 Lekarzy Onkologów.


Forma zatrudnienia: preferowana umowa cywilno-prawna

Czas pracy: równoważnik pełnego etatu + dyżury medyczne w zakresie Oddziału Stacjonarnego

Wynagrodzenie: do indywidualnych ustaleń. W przypadku umowy cywilno-prawnej i stanowiska Lekarza specjalisty – 25-30 tys. zł brutto/miesiąc (kwota uwzględnia pracę w pełnym wymiarze godzin + 2 dyżury w miesiącu).

Termin rozpoczęcia: zgodny z dyspozycyjnością Kandydata, możliwa praca od zaraz