Lekarz Patomorfolog

AS/016010020/1400
Wynagrodzenie: 
jak poniżej

Czas pracy:

Rodzaj umowy:Do szpitala uniwersyteckiego w Polsce Zachodniej poszukujemy LEKARZA PATOMORFOLOGA do stałej, długofalowej współpracy. 


Szpital: uniwersytecki szpital kliniczny, 24 oddziały, 27 poradni specjalistycznych

Zakład Patomorfologii: jest jednym z nielicznych świadczeniodawców diagnostyki patomorfologicznej na terenie województwa. Rocznie wykonuje ok. 10 tys. badań, z czego największą część stanowi diagnostyka chorób nowotworowych. W ramach Zakładu funkcjonują Pracownie: Histopatologiczna, Cytologii, Immunohistochemii oraz Prosektura.
Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę (linia technologiczna Leica), aktualnie zatrudnia 5 Lekarzy.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

Czas pracy: równoważnik pełnego wymiaru godzin

Wynagrodzenie: do indywidualnych ustaleń (w przypadku umowy cywilno-prawnej i stanowiska Lekarza specjalisty – ok. 20 tys. zł brutto/miesiąc)

Termin rozpoczęcia: zgodny z dyspozycyjnością Kandydata, możliwa praca od zaraz