(22) 290 42 27

Lekarz Psychiatra dzieci i młodzieży

JP/01012017/1846
Wynagrodzenie: 
10 tys. / 12 tys.

Czas pracy:

Rodzaj umowy:

Do ośrodka medycznego specjalizującego się w Neuropsychiatrii dzieci i młodzieży, poszukujemy Lekarza specjalistę Psychiatrii dziecięcej do pracy w oddziale stacjonarnym.

 

Placówka: duży ośrodek medyczny zlokalizowany w woj. mazowieckim. W skład ośrodka wchodzi kilka placówek medycznych, ukierunkowanych na leczenie dzieci i młodzieży w trybie stacjonarnych oddziałów, ośrodków pobytu dziennego i poradniach specjalistycznych.

Stacjonarny Oddział Psychiatrii Dziecięcej przeznaczony jest dla dzieci w wieku do lat 15, liczy ok. 40 łóżek. W oddziale hospitalizowane są dzieci po próbach samobójczych, z zaburzeniami psychotycznymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, z zaburzeniami afektywnymi, depresyjnymi, nerwicowymi, z zaburzeniami łaknienia oraz z upośledzeniem umysłowym i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W oddziale przebywają dzieci z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnym i zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Leczenie w oddziale odbywa się poprzez farmakoterapią oraz leczenie psychoterapeutyczne tj. psychoterapię indywidualną, terapię grupową, terapię zajęciową oraz terapię rodzin.

Opis: świadczenie usług psychiatrycznej opieki lekarskiej, współpraca z psychologami i terapeutami oraz rodzicami pacjentów

 

Wymagania: Lekarz specjalista Psychiatrii dzieci i młodzieży (II st./pełna specjalizacja)

Umowa: kontrakt lub umowa o pracę

Czas pracy: preferowany jest pełny wymiar czasu pracy, ale jest także możliwość podjęcia współpracy w mniejszym wymiarze

Wynagrodzenie: kontrakt 12.000 zł brutto, umowa o pracę 10.000 zł brutto

Dodatkowo: w przypadku zainteresowania ze strony Lekarza jest możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia w formie dyżurów w szpitalu lub w poradni.

Placówka zapewnia zakwaterowanie na terenie szpitala.

Termin: praca od zaraz