Lekarz rezydent - Psychiatria

AS/26011019/1142
Wynagrodzenie: 
jak poniżej

Czas pracy:

Rodzaj umowy:

Dodatkowe bonusy: 
mieszkanie służbowe

 

Do szpitala specjalistycznego w woj. opolskim poszukujemy LEKARZA na specjalizację z zakresu PSYCHIATRII

 

Lokalizacja: południowa część województwa opolskiego, miasto przy granicy z Czechami

Placówka: publiczny szpital specjalistyczny, w jego strukturach oddziały: Psychiatrii Ogólnej, Sądowo-Psychiatryczny, Rehabilitacji Neurologicznej, Ośrodek Terapii uzależnienia od alkoholu, ponadto ZOL i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o profilu ogólnym, a także Poradnie: Zdrowia Psychicznego i Neurologiczna oraz Pracownie: EEG i terapii zajęciowej.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

Wymiar godzin: równoważnik pełnego etatu + opcjonalnie dyżury

Wynagrodzenie: w przypadku umowy o pracę - 8 300 zł brutto + dodatek za wysługę lat w wysokości 5% za każdy przepracowany rok, w przypadku umowy cywilno-prawnej - 70 zł/godz. pracy w oddziale, 90 zł/godz. dyżuru
 

Szpital dysponuje mieszkaniem służbowym dla Lekarza spoza regionu.

Termin rozpoczęcia: do ustalenia