Call Back

Preferowany kontakt
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), dotyczących towarów lub usług podmiotów trzecich**. _______________________________________________________________________________________ *Pole obowiązkowe. **Opis możliwych rodzajów usług i towarów, których dotyczyć będą informacje handlowe znajduje się w Polityce Prywatności. ______________________________________________________________________________________ Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest HRmedica, reprezentowana przez Maluda Consulting Anna Stradza, ul. Polnych Maków 23/2, 05-806 Nowa Wieś i Tilda Group Joanna Juszczyńska-Paprocka, ul. Lidii Wysockiej 11, 05-500 Julianów, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pośrednictwem formularza zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych, do ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.