Lekarz Psychiatra Dzieci i Młodzieży

AS/012005023/1630
Wynagrodzenie: 
do ustalenia

Czas pracy:

Rodzaj umowy:


Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego poszukujemy LEKARZA PSYCHIATRY DZIECI I MŁODZIEŻY do współpracy w ramach Oddziału oraz otwieranej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Szpital realizuje świadczenia w zakresie neurologii oraz psychiatrii dla dorosłych, a także - jako jedyna w województwie placówka – psychiatrii dziecięcej.

Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży liczy 18 łóżek i zatrudnia 3 lekarzy specjalistów oraz kształci 2 lekarzy rezydentów.


Forma zatrudnienia: dowolna

Wymiar godzin: równoważnik ½ etatu lub większy

Wynagrodzenie: do indywidulanych ustaleń
Lekarzowi spoza regionu szpital udostępnia w pierwszych miesiącach hotel pracowniczy

Termin rozpoczęcia: zgodny z dyspozycyjnością Kandydata, możliwa praca od zaraz