Lekarz Radiolog

JJP/023003022/1730
Wynagrodzenie: 
za badanie + nazdór

Czas pracy:

Rodzaj umowy:

 

Do prywatnego centrum diagnostycznego działającego przy szpitalu we Wrocławiu, poszukujemy LEKARZA RADIOLOGA

do współpracy w zakresie opisu badań MR i/lub TK.

 

Dyrekcja centrum jest zainteresowana nawiązaniem z Lekarzem stałej współpracy, w dowolnym wymiarze (według dostępności i preferencji Lekarza).

Proponuje współpracę na kontrakcie, a wynagrodzenie rozliczane w oparciu o ilość opisanych badań. Stawki za badania kształtują się na poziomie MR 80-100 zł/badanie 1 obszar, TK 65-100 zł/badanie 1 obszar. Dodatkowo za nadzór w dni powszednie 25 zł/h, a w weekendy 90 zł/h.

W przypadku TK możliwe są także dyżury pod telefonem od 20:00 do 8:00 w tygodniu oraz 24-godzinne w weekendy 40 zł/h (przyjazd do pracowni tylko w przypadku nagłej potrzeby).

Termin: praca od zaraz